Rulotex

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer əsaslı tək, komponentli daxili və xarici məkanlarda asanlıqla tətbiq edilə bilən, istifadəyə hazır, boyadır. Yüksək adgeziya və elastiklik özəlliyi hesabına səthə İncə və iri desenli dekorativ görkəmli effekt vermə imkanı yaradır. İsti və soyuq hava şərtlərində elastikliyini qoruyur, örtmə və nəfəs alma xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Səthə mükəmməl yapışır, çatlamaz, tökülməz, rəngi solmaz, su keçirməz. Yagışa, nəmliyə, ultra-bənövşəyi şüalara, zəif kimyəvi maddələrə dayanıqlı boyadır. Ağ və müxtəlif rənglərdə istehsal edilir. 

Tətbiq sahəsi: Daxili və xarici məkanlarda dekorativ görkəm vermə məqsədi ilə istifadə edilir. Hər cür alçı, siva, beton,tugla, briket, xüsusiyyətini itirmiş boyalı səthlərə, və sairə inşaat materialı üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər. Suvaqdakı çatları kompensasiya edər.