RULOTEKS

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren-akrilik kopolimer əsaslı tək komponentli daxili və xarici məkanlarda asanlıqla tətbiq edilə bilən, istifadəyə hazır boyadır. Yüksək adgeziya xüsusiyyəti sayəsində səthə incə və iri naxışlı dekorativ görünüş verir. Yüksək örtücülüyü və tətbiq edilən səthin nəfəs alma xüsusiyyəti ilə fəqlənir. Səthə mükəmməl yapışır, isti və soyuq hava şəraitində elastikliyini qoruyur, çatlamır, tökülmür, su keçirməzdir. Yağışa, ultrabənövşəyi şüalara, sürtünməyə dayanıqlıdır. 


Tətbiq sahəsi:  Xarici məkanlarda qoruma və dekorativ görünüş vermək məqsədi ilə istifadə edilir. Hər cür alçı, suvaq, beton, briket, boyalı səthlərə və s. inşaat materialları üzərindən rahatlıqla istifadə edilə bilər.

TətbiqiCorella Ruloteks tətbiq ediləcək naxışdan asılı olaraq incə naxışlar üçün 5%, iri naxışlar üçün durultulmadan tətbiq edilməlidir.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 0,7-1,2 kq/m² sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.