TEKSTUR

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer əsaslı, səthə portağal (grenli) görünüşü verən, mükəmməl örtmə gücünə sahib, qumlu son qat, xarici məkan boyasıdır. Yüksək adgeziya xüsusiyyəti sayəsində səthə incə və iri naxışlı dekorativ görünüş verir. İsti və soyuq hava şəraitində elastikliyini qoruyur. Yüksək örtücülüyü və tətbiq edilən səthin nəfəs alma xüsusiyyəti ilə fəqlənir. Səthə mükəmməl yapışır, çatlamaz, tökülməz, su keçirməzdir. Yağışa, nəmə, ultrabənövşəyi şüalara, sürtünməyə və zəif kimyəvi maddələrə dayanıqlı boyadır. 


Tətbiq sahəsi: Xarici məkanlarda dekorativ görünüş vermək məqsədi ilə tətbiq edilir. Hər cür alçı, suvaq, beton, briket, boyalı səthlərə və s. inşaat materiallarının üzərindən rahatlıqla istifadə edilə bilər. Suvaqdakı çatları kompensasiya edir.

TətbiqiCorella Tekstur boyası durultmadan tək qat olaraq posteki diyircəkli fırça və ya naxışlı fırça ilə tətbiq edilə bilər. İstifadədən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 0,8-1,2 kq/m² sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.