SİLİKONLU ASTAR

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren-akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, silikon qatqılı astar boyadır. Boyanın tərkibinə keyfiyyətli polisiloksanların əlavə edilməsi nəticəsində boya yüksək su buxarı keçirməzliyinə və su qovuculuğa sahibdir. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, ovulub tökülməz. Divar içindəki rütubətin səthin xaricinə çıxmasını təmin edir və səthi möhkəmləşdirir. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə və nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır.

Tətbiq sahəsi: Binaların daxili və xarici hissələrində alçı, suvaq, beton, gips və s. inşaat materiallarının üzərindən son qat sərfiyyatını azaltmaq, boyanın adgeziyasını gücləndirmək, düzgün səth yaratmaq və səthi sağlamlaşdırmaq üçün astar boya kimi tətbiq olunur.

Sərfiyyat: Tək qat üçün səthdən asılı olaraq 100-150 qr/m² sahə boyanır.      

Saxlanması: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.