Super fasad

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik emulsiya əsaslı xarici məkanlarda istifadə edilən dekorativ mat görünümlü son qat boyadır. İstifadə edilən səthlərə yüksək yapışma, örtmə və nəfəs alma xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Divarın içindəki rütubətin səthin üzərinə çıxmasını saxlayar, bu səbəbdən səthdə ləkə verməz. Sürtünməyə, zərbəyə, atmosfer təsirlərə və UB şüalara dayanıqlıdır, səthi mükəmməl qoruyur. Corella Akrilik Super Fasadla boyanmış səthlər çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz, səthə asanlıqla yayılar, ovulub tökülməz və ələ çıxmaz. Ekonomik və ziyansızdır. Tətbiq sahəsi: İri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binaların boyanmasında, təmir olunan istehsalat sahələrində son qat boya kimi istifadə edilə bilər. Hər növ alçı, siva, beton, xüsusiyyətini itirmiş, kirlənmiş, solmuş köhnə səthlərdə və s. inşaat materialları üzərində dekorativ məqsədli və qoruyucu xarici məkan boyası kimi rahatlıqla istifadə edilə bilər.