SİLİKONLU FASAD

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer bağlayıcı və silikon qatqılı, xarici məkan son qat boyasıdır. Yağış, nəm, günəş şüaları və dəniz kənarındakı duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı çox dözümlüdür. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin xaricə çıxmasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa və nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır.


Tətbiq sahəsi: Binaların daxili və xarici hissələrində hər növ beton, kərpic, suvaq səthin üzərindən tətbiq edilir.

Tətbiqi: İki qat tətbiq edilməsi tövsiyyə edilir. Hər iki qat üçün 10-15% su ilə durulaşdırılaraq fırça, diyircəkli fırça və ya havasız püskürtmə vasitələri ilə tətbiq edilə bilər.

Sərfiyyat: Tək qat üçün səthdən asılı olaraq 150-170 qr/m² sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər. Çökmənin qarşısını almaq üçün qablar 3 aydan bir tərs olaraq çevrilməlidir.