Silikonlu fasad

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer bağlayıcı və silikon qatqılı, dekorativ görünüşlü xarici məkan son qat boyasıdır. Yağış, rütubət, günəş şüaları və dəniz kənarı duzlu nəmin təsirinə dayanaqlıdır. Silikonla modifikasiya edildiyindən su qovucu xüsusiyyətini göstərir, eyni zamanda su buxarı keçiriciliyinə sahib olduğundan boya səthinin nəfəs almasını və divar içindəki nəmin üzərə çıxmasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmaga, zəif qələvi məhluluna dayanıqlı boyadır. Rəngini uzun illər solmadan qoruyub saxlayar. Silikon qatqılı olduğundan daha az kirlənər, toz tutmaz və çox asan yuyulub təmizlənər. 

Tətbiq sahəsi: Yüksək elastikliyə malik, nəmlik və su buxarına məruz qalan iri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində su keçirməz, yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib silikonlu son qat boya kimi istifadə edilə bilər. Silikonlu fasad boya xarici məkanlarda hər cürə alçı, sıva, beton, taxta və s. inşaat materialı üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.


Məhsul haqqında ümumi anlayış: Akrilik kopolimer bağlayıcı və silikon qatqılı, dekorativ görünüşlü xarici məkan son qat boyasıdır. Yağış, rütubət, günəş şüaları və dəniz kənarı duzlu nəmin təsirinə dayanaqlıdır. Silikonla modifikasiya edildiyindən su qovucu xüsusiyyətini göstərir, eyni zamanda su buxarı keçiriciliyinə sahib oldugundan boya səthinin nəfəs almasını və divar içindəki nəmin üzərə çıxmasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmaga, zəif qələvi məhluluna dayanıqlı boyadır. Rəngini uzun illər solmadan qoruyub saxlayar. Silikon qatqılı olduğundan daha az kirlənər, toz tutmaz və çox asan yuyulub təmizlənər. Tətbiq sahəsi: Yüksək elastikliyə malik, nəmlik və su buxarına məruz qalan iri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində su keçirməz, yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib silikonlu son qat boya kimi istifadə edilə bilər. Silikonlu fasad boya xarici məkanlarda hər cürə alçı, sıva, beton, taxta və s. inşaat materialı üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.