SELLÜLOZİK TİNER

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Nitrosellülozik boya, qrunt və lakların həll edilməsi üçün hazırlanmış xüsusi həlledicidir.

Tətbiq sahəsi: Sellülozik boyaların, lakların və qruntların durulaşdırılması, yeni boyanacaq səthlərin yağdan, pasdan təmizlənməsi, boyama vasitə və avadanlıqlarının yuyulması üçün hazırlanmış sellülozik tinerdir. 

TətbiqiSellülozik boya, lak və qruntların durulaşdırılması zamanı məhsulların üzərində və ya texniki göstəriciləri hissələrində göstərilən miqdarda əlavə edilərək qarışdırılmalıdır.

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.