SİNTETİK TİNER

Məhsul haqqında ümumi anlayış: 

White Sipirit əsaslı sintetik həlledicidir. 

Tətbiq sahəsi: Sintetik boya, astar və lakların durulaşdırılması, yeni boyanacaq səthlərin yağdan, pasdan təmizlənməsi, boyama vasitə və avadanlıqlarının yuyulması üçün hazırlanmış sintetik tinerdir. 

TətbiqiSintetik boya, lak və qruntların durulaşdırılması zamanı məhsulların üzərində və ya texniki göstəriciləri hisslərində göstərilən miqdarda əlavə edilərək qarışdırılmalıdır.

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.