UNİVERSAL YAPIŞQAN

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Polivinil-asetat əsaslı, istifadəyə hazır, suya davamlı mebel yapışqanıdır. Quruduqdan sonra şəffaf, elastik, möhkəm yapışqan təbəqəsi əmələ gətirir.

Tətbiq sahəsi: Hər növ taxtadan hazırlanmış materialların: faner, taxta-yonqar (DSP) və taxta-lifli plitələrin (DVP), kartonun, kağızın yapışdırılması üçün istifadə edilir. Şəffaf, elastik, yüksək davamlıqlı yapışqan xətti əmələ gətirir. 

TətbiqiTaxta səth yapışdırılarkən yapışqan səthlərdən birinin üzərinə nazik təbəqə şəklində çəkilir və 1-3 dəqiqə saxlanılır, ikinci səthlə birləşdirilib bir neçə saat ərzində kip sıxılır.

Sərfiyyat: Səthdən asılı olaraq 100-200 qr/m² sahə boyanır.

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.