SELLÜLOZİK MAT LAK

Məhsul haqqında ümumi anlayış:    
Yüksək keyfiyyətli nitro-sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, dekorativ mat görünüşlü son qat lakdır. Tez quruyur, sürtünməyə, cızılmaya və zərbəyə dayanıqlıdır. Tətbiq edilmiş taxtanın təbii rəngini dəyişir.

Tətbiq sahəsi: Corella Sellülozik Mat Vernik hər cür taxta məmulatları üzərindən dekorativ və qoruyucu örtük olaraq istifadə edilir. Daxilə istifadə məqsədilə mebel və dekorasiya işlərində səthə iki və ya üç qat vurularaq istifadə oluna bilər. 

TətbiqiFırça, diyircəkli fırça və havasız püskürtmə ilə minimum 2 qat tətbiq edilir. Tətbiq zamanı 10-15 % nisbətdə Corella Sellülozik Tiner ilə durulaşdırılmalıdır.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 10-12 m²/lt sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.