Akrilik fasad

Məhsul haqqında ümumi anlayış: Stiren-akrilik emulsiya əsaslı xarici məkanlarda istifadə edilən dekorativ mat görünüşlü son qat boyadır.Tədbiq edildiyi səthlərə yüksək yapışma, örtmə və nəfəs alma xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Divarın içindəki rütubətin səthin üzərinə çıxmasını saxlayar, bu səbəbdən səthdə ləkə verməz. Sürtünməyə, zərbəyə, atmosfer təsirlərə və UB şualara dayanıqlıdır, səthi mükəmməl qoruyur. Corella Akrilik Fasadla boyanmış səthlər çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz , səthə asanlıqla yayılar ,ovulub tökülməz və ələ çıxmaz. Ekonomik və ziyansızdır.


Tətbiq sahəsi Iri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binaların boyanmasında, təmir olunan istehsalat sahələrində son qat boya kimi istifadə edilə bilər.Hər cür tipli alçı, siva, beton, xüsusiyyətlərini itirmiş,kirlənmiş, solmuş köhnə səthlərdə və sairə inşaat materiallarının üzərində dekorativ məqsədli və qoruyucu xarici məkan boyası kimi rahatlıqla istifadə edilə bilər.