AKRİLİK FASAD

Məhsul haqqında ümumi anlayış: 

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı xarici məkanlarda istifadə edilən, dekorativ mat görünüşlü son qat boyadır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, yüksək yapışma, sərfiyyatda qənaətliyi ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz, ovulub tökülməz. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin xaricə çıxmasını təmin edir. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, kif tutmaz, yaş silinməyə və nəmin ziyanlı təsirinə, ultrabənövşəyi şüalara dayanıqlıdır.

Tətbiq sahəsi: Binaların xarici sahələrində astarlanmış səthin üzərindən tətbiq olunur. 


Tətbiqiİki qat tətbiq edilməsi tövsiyyə edilir. Hər iki qat üçün 10-15 % su ilə durulaşdırılaraq fırça, diyircəkli fırça və ya havasız püskürtmə vasitələri ilə tətbiq edilə bilər.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 130-180 qr/m² sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.