Akrilik fasad

Məhsul haqqında ümumi anlayış: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı xarici məkanlarda istifadə edilən, dekorativ mat görünüşlü son qat boyadır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, yüksək yapışma, sərfiyyatda qənaətliyi fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz, ovulub tökülməz. Boya səthinin nəfəs almasını və nəmin üzərinə çıxarılmasını təmin edir. Ekoloji cəhətdən ziyansızdır, qoxusuzdur, kif tutmur, yaş silinməyə və nəmin ziyanlı təsirinə, ultrabənövşəyi şüalara dayanıqlıdır.


Tətbiq sahəsi: Binaların xarici sahələrində astarlanmış səthin üzərində tətbiq olunur.