SELLÜLOZİK İPƏK MAT LAK

Məhsul haqqında ümumi anlayış:    
 
Yüksək  keyfiyyətli nitro-sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, yarımat görünüşlü, dekorativ son qat lakdır. Tez quruyur, sürtünməyə, zərbəyə və cızılmaya dayanıqlıdır. Tətbiq edilmiş taxtanın təbii rəngini dəyişir.


Tətbiq sahəsi: Corella  Sellülozik İpək Mat Lak hər cür taxta məmulatları üzərindən dekorativ və qoruyucu örtük olaraq istifadə edilir. 

TətbiqiFırça, diyircəkli fırça və havasız püskürtmə ilə minimum 2 qat tətbiq edilir. Tətbiq zamanı 10-15 % nisbətdə Corella Sellülozik Tiner ilə durulaşdırılmalıdır.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 10-12 m²/lt sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.