SELLÜLOZİK ASTAR

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Yüksək keyfiyyətli nitro-sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, tez quruyan, yüksək dolduruculuq xüsusiyyətinə malik, üzərinə vurulacaq son qat boya üçün düzgün və möhkəm səth yaradan astar boyadır.

Tətbiq sahəsi: Corella Sellülozik astar Boya hər cür taxta məmulatları, mebel, reklam sahələrində, metalların üzərində, təsərrüfat maşın və mexanizmlərinin rənglənməsində astar boya olaraq istifadə edilir. Daxili və xarici məkanlar üçün nəzərdə tutulub. 

Tətbiqi: Corella Sellülozik Dolğu Vernik fırça, havasız tapança və ya konversiyalı tapança ilə tətbiq edilə bilər. Tətbiq metoduna uyğun dolğu lakı Sellülozik Tiner ilə duruldularaq tətbiq edilir.

Sərfiyyat: Tək qat üçün səthdən asılı olaraq 10.2 m²/lt sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 5°С÷35°С temperaturda 3 il saxlanıla bilər.