Sellülozik astar

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Yüksək keyfiyyətli nitro sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, tez quruyan, yüksək dolduruculuq xüsusiyyətinə malik, üzərinə vurulacaq son qat boya üçün düzgün və möhkəm səth yaradan astar boyadır.
_____________________________________________________________________
Tətbiq sahəsi:
Corella Sellülozik astar Boya hər cür taxta məmulatları, mebel, reklam sahələrində, metalların üzərində, təsərrüfat maşın və mexanizmlərinin rənglənməsində astar boya olaraq istifadə edilir. Daxili və xarici məkanlar üçün nəzərdə tutulub.
______________________________________________________________________
Texniki göstəricilər:
Rəngi: Rəng kataloqu üzrə
Parlaqlıq dərəcəsi: (qeyri parlaq) mat
Quru çöküntü: 71±2% (аğırlıqca), 51±2% (həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq nəm halda
98 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10,2 m²/litr qalınlıq 50 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə,havasız püskürtmə,
fırca və rulo kiçik sahələr üçün
Quruma müddəti:                   Laylar arası interval
Temperatur       quruma            tam quruma       minimum       maksimum quruma
_____________________________________________________________________
10ºC                20-25 dəq             6 saat             15 dəq              məhdud deyil
15ºC                15 dəq                  5 saat             10 dəq              məhdud deyil
25ºC                10 dəq                  4 saat              5 dəq               məhdud deyil
 
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu : 21ºC
Özlülüyü, KU, 20ºC: 100-110
Məhsulun sıxlığı: 1.50±0.2 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
UAB(uçucu üzvi birləşmələr) : ortalama 406 q/litr (UK-PG6/23(92)
Tətbiq ediləcək səthin hazırlanması:
a) Taxta səthin hazırlanması:
Corella Sellülozik Astar Boya tətbiq edilməzdən əvvəl yeni səth tozdan , yağ qalıqlarından və s.dən tam təmizlənib quru olmalıdır. Metal səthlərin üzərindən astar qat kimi istifadə edilir. Taxta üzərinə Sellülozik dolğu vernik vurulmalıdır. Əgər tətbiq olunacaq səthdə qüsurlar çoxdursa , düyün və qırıntılar varsa səth lazımı vasitə ilə hamarlanır. Səth Sellülozik Tiner ilə təmizləndikdən sonra taxta aralarında olan boşluq və çuxurlar dolğu vernikə ağac tozu qatılaraq doldurulmalı və bundan sonra bir daha bütün səth sumbata kağızı ilə hamarlanıb tozdan təmizlənməlidir. Dolğu vernikin üzərindən bir qat Sellülozik Astar boya vurulur.
Köhnə səthə dolğu vernik vurulmazdan əvvəl səthin üzəri lak və boya qalıqlarından tamamilə azad olunur (aparatla cilalanır) və lazımi təmirdən sonra hamarlanıb tozdan təmizlənir. Dolğu vernikin tətbiqi zamanı havanın temperaturu
( + 5) ÷ (+35)ºC arasında olması , havanın rütubəti isə 55 ÷ 60 % -dan çox olmaması tövsiyə edilir. Güclü külək və sürətli hava axını olmamalıdır.
Dolğu vernik ilk öncə yaxşıca qarışdırılmalıdır. Corella Sellülozik Dolğu Vernik fırça, havasız tapança və ya konversiyalı tapança ilə tətbiq edilə bilər. Tətbiq metoduna uygun dolğu lakı Sellülozik Tiner ilə duruldularaq tətbiq edilir.
İstənilən səthin düzgünlüyünə görə ən az 2 qat tətbiq olunmalıdır. Dolğu qatının tətbiqindən ən az 2-3 saat sonra ( 25ºC temp., nəmlik RH= 55% ) bütün səth şkurkalanıb , tozdan təmizlənməlidir və Sellülozik Astar boya vurulur. Sonda Corella Sellülozik son qat parlaq boya vurulur.
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənməzdən əvvəl İSO 8504:1992 standartına uyğun, yaxud mexaniki olaraq işlənməli, yağsızlaşdırılmalı, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Sellülozik astar boya əsasən mebel fabrikləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Corella Sellulozik astar boya istifadə edildikdə yuxarıda göstərilən qaydalara riayət edilməlidir. Xüsusi iş paltarından, eynək və əlcəkdən istifadə edilməsi məsləhətdir.
Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 21ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüslə təmasda olduqda sağlamlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə , ağzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz , üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.
Saxlama şərtləri:
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də 3 ildir, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırmasi olan anbarlarda, ağzı bağlı açılmamış qablaşdırmada , quru və sərin yerdə.
Məhsulun qablaşdırılması:
Dəmir qutularda : 0,75 Lt; 2,5 Lt; 15 Lt
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.