LÜKS PARKET LAKI

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Uretan alkid əsaslı, bir komponentli, hava qurumalı, parlaq parket lakıdır. Yüksək və qalıcı parlaqlığa malikdir. Tətbiq olunduğu daxili məkan  taxta səthlərin təbiiliyini pozmur və rəng dəyişikliyinə yaratmır. Saralmağa davamlıdır və sərt bir film meydana gətirir.  Evlərdə istifadə olunan maye təmizləyici yuyucu vasitələrə qarşı davamlıdır. Fırça izləri buraxmır.


Tətbiqi:
Corella Luks Parket Lakının tətbiq ediləcəyi səthlər hər cür çirkdən azad  olumalı və kifayət qədər quru olmalıdır. Tətbiq olunacaq ağacın, parketin nəmlik miqdarı 15% -dən çox olmamalıdır.

Sərfiyyat:
140-160qr/m², 110-125 ml/m².

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər. Çökmənin qarşısını almaq üçün qablar 3 aydan bir tərs olaraq çevrilməlidir.