RAPİD SON QAT

Məhsul haqqında ümumi anlayış:


Modifikasiya olunmuş alkid əsaslı, yüksək parlaqlığa və dekorativ görünüşə malik, aşınmaya və atmosfer mühitinə dözümlü, tez quruyan, tək komponentli son qat boyadır. Müxtəlif rənglərdə istehsal olunur. 

Tətbiq sahəsi: Yeni tikilmiş iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyalarda, dəniz obyektlərində, elektrostansiyalarda, neft-kimya zavodlarında, sənaye və məişət obyektlərində, kənd təsərrüfatı istehsalında, təmir olunan istehsalat sahələrində son qat boya kimi istifadə edilir. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 200C÷250C temperaturda 1 il saxlanıla bilər.