ÖZƏL PARLAQ FASAD

Məhsul haqqında ümumi anlayış:     
 
Stiren-akrilik emulsiya əsaslı  xarici məkanlarda istifadə edilən yüksək parlaqlığa malik dekorativ görünüşlü son qat  boyadır.Tətbiq edildiyi  səthlərə yüksək yapışma,   örtmə və nəfəs  alma xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Divarın içindəki rütubətin səthin üzərinə çıxmasını saxlar, bu səbəbdən səthdə ləkə verməz. Sürtünməyə, zərbəyə, atmosfer təsirlərə  və UV  şualara dayanıqlıdır, səthi mükəmməl qoruyur. Corella Özəl parlaq fasadla boyanmış səthlər çatlamaz, qabarmaz,  rəngi uzun müddət  solmaz , səthə asanlıqla yayilar ovalanıb tökülməz  və ələ çıxmaz. Ekonomik və  ziyansızdır.


Tətbiq sahəsi: İri və kiçik qabaritli  sənaye və məişət binaların boyanmasında, təmir olunan istehsalat sahələrində  son qat boya kimi istifadə edilə bilər.Hər cür tipli alçı, siva, beton, xüsusiyyətlərini itirmiş,kirlənmiş, solmuş köhnə səthlərdə  və sairə inşaat materiallarının üzərində  dekorativ məqsədli  və qoruyucu xarici məkan boyası kimi  rahatlıqla  istifadə edilə bilər.  

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 100-125 qr/m² sahə boyanır.

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada, 5°C÷35°C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.