HAMMERTON BOYA

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Stiren-alkid əsaslı və antikorroziv qatqılar əlavə edilmiş, çəkiclənmiş metal görünüşü verərək səth xətalarını yox edən, yüksək performanslı, dekorativ, parlaq, tez quruyan son qat boyadır. Hammerton boya səthə bir başa pas üzərinə astarsız vurulur, pası zərərləşdirir və zamanla boya üzərinə çıxmasının qarşısını alır və son qat olaraq dekorativ görünüş verir. 

Tətbiq sahəsi: Yüksək nəmə və korroziyaya məruz qala bilən iri və kiçik qabaritli metal cihaz və əşyaların, hər cür sənaye və məişət avadanlığı və alətlərinin, elektrik pano və aksesuarların, dəmir darvaza və qapıların, neft-kimya zavodlarında operator kabinələrinin boyanmasında dekorativ görünüşlü antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər. 

Tətbiqi: 10-15 % miqdarında Corella Rapid Tiner və ya Corella Sellülozik Tiner ilə durulaşdırılmalıdır.

Sərfiyyat: Tək qat səthdən asılı olaraq 10-12 lt/m² sahə boyanır. 

Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.