SELLÜLOZİK BOYA

Məhsul haqqında ümumi anlayış:    

Yüksək keyfiyyətli nitro sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, səthə parlaq və dekorativ görünüş verən, örtücülüyü yüksək son qat boyadır. Tez quruyur, sürtünməyə, zərbəyə və cızılmaya dayanıqlıdır.

Tətbiq sahəsi:           
Daxili və xarici məkanlarda hər cür taxta məmulatları, mebel, reklam sahələrində, metalların üzərində, təsərrüfat maşın və mexanizmlərinin rənglənməsində  son qat boya olaraq  istifadə edilir. 


Sərfiyyat: Tək qat üçün səthdən asılı olaraq 10-12 m²/lt sahə boyanır. 

Saxlanması: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.