Sintetik döşəmə

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Pentaftal alkid əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Səthə mükəmməl yapışır, örtmə gücü yüksəkdir elastikdir, su ilə yuyula bilən, ultra-violet şüalara dayanıqlı boyadır.
Tətbiq sahəsi:
Xüsusi ilə yer döşəmələrində hər cür taxta məmulatları üzərində son qat boya kimi istifadə edilir.
Ayrıca daxili və xarici məkanlarda istifadə edilən taxta əşyalarda rahatlıqla istifadə edilə bilər.
Sintetik son qat döşəmə boyası, düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünmə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.
Texniki
göstəricilər: Rəngi: Qırmızı-qəhvə
Parlaqlıq dərəcəsi: ≥90% (600)
Quru çöküntü: 68±1% (аğırlıqca), 52±1% (həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq , nəm halda 98
mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10,2 m2/litr qalınlıq 50 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə,
yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:                  Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur   tez quruma       tam quruma    minimum müddəti  maksimum müddəti
_____________________________________________________________________
10ºC                12 saat                 36 saat             36 saat                 məhdud deyil
15ºC                   8 saat                 30 saat            30 saat                 məhdud deyil
25ºC                   7 saat                  24 saat           16 saat                 məhdud deyil
 
Qeyd: 48 saat sonra üzərində yerimək, 72 saat sonra üzərinə mebel yığmaq olar
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu : 33ºC
Özlülüyü, KU, 200C: 126-128
Məhsulun sıxlığı: 1,08-1,16 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
UAB (uçucu üzvi birləşmələr) : ortalama 480 q/litr (UK-PG6/23(92)
Səthinin hazırlanması:
Taxta səth ən əvvəl hamarlama aparatı ilə cilalanıb tozdan silinib təmizlənməli, səthin üzərində kir, yağ və ləkələr olduqda səthi aktiv maddə ilə və ya kimyəvi maddə ilə təmizlənməli və sonra duru su ilə bir daha silinməlidir. Corella Döşəmə boyası vurulan səth quru və təmiz olmalıdır. Cilalanıb təmizlənmış səth qaralmamaq üçün dərhal dolqu ilə bir qat astarlanıb gözlənməlidir. Döşəmə boyası vurulmazdan əvvəl səth yüngül cilalanmalı, tozdan təmizlənməli və sintetik tinerlə silinib səth azacıq yumşaldılmalıdır ki, son qat boya səthə möhkəm yapışsın. Dolğu ilə astarlanmış səthə 24 saat sonra Corella Döşəmə boyası vurula bilər.
Rəngləmə və rəngləmə vasitələri:
Boya 5-10 dəqiqə ərzində yaxşı qarışdırılır. Fırça və diyirçəkli fırça ilə tədbiqi zamanı boya 10-15%-ı qədər, tapança ilə tətbiqi zamanı 20-30%-ı qədər Corella Sintetik Thinner ilə durulaşdırılır və birgə qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərlən rəngləmə qaydalarına əməl olunaraq tətbiq edilməlidir. Boya havasız püskürtmə, təbii fırça, tüksüz diyirçəkli fırça ilə tətbiq edilir. Boya seçilmiş tədbiq vasitəsi ilə istənilən görünüşlü səthə 3-4 qat vurula bilər. Qatlar arası müddət gözlənilməlidir.
Tövsiyə edilən astarlar:
Corella rəngsiz taxta qoruyucu.
Corella Sellülozik dolğu lakı, İki komponentli Poliuretan Dolğu lakı. İstənilən astar 1 və ya 2 qat vurula bilər.
İstifadədə diqqət edilməli şərtlər:
= Corella Döşəmə boyası istifadə edilməzdən əvvəl öz qutusunda
homogen hala gələnə qədər qarışdırılmalıdır;
= Şərait temperaturu +5ºC +35ºC olması tövsiyə edilir;
= Qatlar arası gözləmə 8-10 saat;
=Tədbiq olunan səth quru , təmiz və tozsuz olmalıdır;
= Tədbiqində təbii, yumşaq tüklü fırçadan istifadə edilməli;
= İş günü ərzində tam istifadə edilməyən boya qutuları qapaqla
kip bağlanmalı, təhlükəsiz yerdə saxlanmalıdır;
= İşin sonunda istifadə olunan vasitələr və avadanlıq sintetik tinerlə
yuyulub təmizlənməlidir, istifadə edilmiş tiner ayrı qaba yığılmalıdır;
= Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən tullantılar və istifadə olmuş
boş boya qutuları ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış
yerlərdə saxlanmalıdır, tullantılar kanalizasiyaya atılmamalıdır;
= Tövsiyə edilən və diqqət edilməli şərtlərə riayət edilməlidir.
Həlledici: Corella Sintetik Thinner
Təmizləyici: Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən tullantılar və istifadə olunmuş qablar ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılmalıdır.
Sağlamlıq və Təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 33ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə , ağzı qapalı, orjinal qablaşdırmada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz ,üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir
Məhsulun qablaşdırılması: 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
Saxlama şərtləri:
 
Saxlama müddəti: 5-350C-də minimum 3 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı original qablaşdırmada , quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır:
Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir