SİNTETİK DÖŞƏMƏ

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Pentaftal alkid əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Səthə mükəmməl yapışır, örtmə gücü yüksəkdir, elastikdir, su ilə yuyula bilən, ultra-violet şüalara dayanıqlı boyadır.

Tətbiq sahəsi: Xüsusi ilə yer döşəmələrində hər cür taxta məmulatları üzərində son qat boya kimi istifadə edilir. Ayrıca daxili və xarici məkanlarda istifadə edilən taxta əşyalarda rahatlıqla istifadə edilə bilər. Sintetik son qat döşəmə boyası, düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünmə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.


Sərfiyyat: Tək qat səthdən asılı olaraq 50 mikron qalınlıq üçün 0.140-0.180 lt/m² sahə boyanır.

Saxlanması: Açılmamış qablaşdırmada, 5ºC÷35ºC temperaturda 3 il saxlanıla bilər. Çökmənin qarşısını almaq üçün qablar 3 aydan bir tərs olaraq çevrilməlidir.