Döşəmə lüks boya

Məhsul haqqında: Pentaftal alkid əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Səthə mükəmməl yapışır, örtmə gücü yüksəkdir elastikdir, su ilə yuyula bilən, ultra-bənövşəyi şüalara dayanıqlı boyadır.
İstifadə sahələri: Xüsusi ilə yer döşəmələrində hər cür taxta məmulatları üzərində son qat boya kimi istifadə edilir. Ayrıca daxili və xarici məkanlarda istifadə edilən taxta əşyalarda rahatlıqla istifadə edilə bilər. Sintetik son qat döşəmə lüks boyası, düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünmə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.
Səthin hazırlanması: Taxta səth ən əvvəl hamarlama aparatı ilə cilalanıb tozdan silinib təmizlənməli, səthin üzərində kir, yağ və ləkələr olduqda səthi aktiv maddə ilə və ya kimyəvi maddə ilə təmizlənməli və sonra duru su ilə bir daha silinməlidir. CORELLA Döşəmə lüks boyası vurulan səth quru və təmiz olmalıdır. Cilalanıb təmizlənmış səth qaralmamaq üçün dərhal dolğu ilə bir qat astarlanıb gözlənməlidir. Döşəmə boyası vurulmazdan əvvəl səth yüngül cilalanmalı, tozdan təmizlənməli və sintetik tinerlə silinib səth azacıq yumşaldılmalıdır ki, son qat boya səthə möhkəm yapışsın. Dolğu ilə astarlanmış səthə 24 saat sonra CORELLA Döşəmə lüks boyası vurula bilər.
Rəngləmə və rəngləmə vasitələri: Boya 5-10 dəqiqə ərzində yaxşı qarışdırılır. Fırça və diyircəkli fırça ilə tətbiqi zamanı boya 10-15%-i qədər, tapança ilə tətbiqi zamanı 20-30%-i qədər CORELLA Sintetik Thinner ilə durulaşdırılır və birgə qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərilən rəngləmə qaydalarına əməl olunaraq tətbiq edilməlidir. Boya havasız püskürtmə, təbii fırça, tüksüz diyircəkli fırça ilə tətbiq edilir. Boya seçilmiş tətbiq vasitəsi ilə istənilən görünüşlü səthə 3-4 qat vurula bilər. Qatlar arası müddət gözlənilməlidir
Tövsiyə edilən astarlar: CORELLA rəngsiz taxta qoruyucu, CORELLA Sellülozik dolğu lakı, İki komponentli Poliuretan Dolğu lakı. İstənilən astar 1 və ya 2 qat vurula bilər.
İstifadədə diqqət edilməli şərtlər:
 = CORELLA Döşəmə boyası istifadə edilməzdən əvvəl öz qutusunda homogen hala gələnə qədər qarışdırılmalıdır;
= Şərait temperaturu +5°C +35°C olması tövsiyə edilir;
= Qatlar arası gözləmə 8-10 saat;
= Tətbiq olunan səth quru, təmiz və tozsuz olmalıdır;
= Tətbiqində təbii, yumşaq tüklü fırçadan istifadə edilməli;
= İş günü ərzində tam istifadə edilməyən boya qutuları qapaqla kip bağlanmalı, təhlükəsiz yerdə saxlanmalıdır;
= İşin sonunda istifadə olunan vasitələr və avadanlıq sintetik tinerlə
yuyulub təmizlənməlidir, istifadə edilmiş tiner ayrı qaba yığılmalıdır;
= Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən, tullantılar və istifadə olunmuş boş boya qutuları ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalıdır və tullantılar kanalizasiyaya atılmamalıdır;
= Tövsiyə edilən və diqqət edilməli şərtlərə riayət edilməlidir.
 
Həlledici: Bermuda Sintetik Thinner,
Təmizləyici: Thinner T 82.
 
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən, tullantılar və istifadə olunmuş qablar ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılmalıdır.
Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri: Təhlükə xəbərdarlıqları: R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 33°C. R 20/21/22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlamlığa ziyandır. R 36/37/38: Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin. R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları: S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı. S 3/7/9: Sərin yerdə, ağzı qapalı, orijinal qablaşdırmada saxlanılmalı. S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı. S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı. S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı. S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.
Saxlama şərtləri: Saxlama müddəti: 5-35°C-də minimum 2 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir. Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı orijinal qablaşdırmada, quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.
 
Texniki göstəricilər:

Rəngi:Qırmızı- Qəhvə
Parlaqlıq dərəcəsi:90% (60°)
Quru çöküntü:68% (ağırlıqca), 54% (həcmcə)
Nəzəri sərf norması:10.6 m²/ litr qalınlıq 50 mikron olduqda
Praktiki sərf norması:Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır
Qalınlıq:50 mikron quru halda qalınlıq nəm halda 98 mikron qalınlığa ekvivalentdir
Rəngləmə vasitəsi:Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə, yastı  və diyircəkli fırça ilə
 
Quruma müddət
  Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperaturİlkin quruma müddətiTam quruma müddətiminimummaksimum
10°С12 saat36 saat36 saatməhdud deyil
15°С8 saat30 saat30 saatməhdud deyil
25°С7 saat24 saat16 saatməhdud deyil
 
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu33°C
Sıxlıq (20°С)1.08-1.16 qr/sm3  (rəngdən asılı olaraq)
Вязкость, KU, 20°С Порядок126-128
UAB (uçucu üzvi birləşmələr)Ortalama 380 q/litr  (UK-PG6/23(92)