Plastik

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik emulsiya əsaslı daxili məkan son qat divar boyasıdır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, sərfiyyatda yüksək qənaətliyi ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, ovalanıb tökülməz. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin üzərinə çıxmamasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhəttdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa, nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır. Müxtəlif rənglərdə buraxılır. Tətbiq sahəsi: İri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib divar boyası kimi istifadə edilə bilər. Daxili məkanlarda hər cürə alçı, siva, beton və sairə inşaat materiallarının üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.