Super plyus

Məhsul haqqında:

Stiren Akrilik emulsiya əsaslı daxili məkan son qat divar bo­ya­sıdır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, sər­fiy­yatda yük­sək qə­naətliyi ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qa­bar­maz, ovalanıb tö­kül­məz. Boya səthin nəfəs almasını və nə­min üzərinə çıxmamasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzə­ri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa, nəmin zi­yan­lı təsirinə dayanıqlıdır. Müxtəlif rənglərdə buraxılır. Istifadə sahələri: İri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib divar boyası kimi istifadə edilə bilər. Daxili məkanlarda hər cürə alçı, sıva, beton və sairə inşaat materiallarının üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.