PLASTİK PLUS

Məhsul haqqında ümumi anlayış: 

Stiren-akrilik kopolimer emulsiya əsaslı daxili məkan son qat divar boyasıdır. Yüksək keyfiyyəti, tez quruması, sərfiyyatda yüksək qənaətliyi ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz, ovulub tökülməz. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin xaricə çıxmasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhəttdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa və nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır.  

Tətbiq sahəsi: İri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib divar boyası kimi istifadə edilə bilər. Daxili məkanlarda hər cür alçı, suvaq, beton, gips və s. inşaat materiallarının üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər. 

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 90-125 qr/m² sahə boyanır. 

Saxlanması: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər. Çökmənin qarşısını almaq üçün qablar 3 aydan bir tərs olaraq çevrilməlidir.