Silikonlu interyer

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer bağlayıcı və silikon qatqılı, dekorativ görünüşlü daxili məkan son qat boyasıdır. Boyanın tərkibinə polisiloksan əlavə edilməsi nəticəsində boya yüksək su buxarı keçirgənliyinə və aşağı su absorbsionuna sahibdir, qələvi məhlullarına dayanıqlıdır, su atıcıdır. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin üzərinə çıxmamasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa, və nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır. Silikon qatqılı olduğundan daha az kirlənir, asan təmizlənir. Tətbiq sahəsi: Yüksək nəmlik və su buxarına məruz qalan iri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində su keçirməz, yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib silikonlu son qat boya kimi istifadə edilə bilər. Silikonlu interyer boya daxili məkanlarda hər cür alçı, siva, beton və sairə tikinti məlzəmələrin üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.