SİLİKONLU İNTERYER

Məhsul haqqında ümumi anlayış:

Stiren Akrilik kopolimer əsaslı daxili məkan son qat divar boyasıdır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, səthə mükəmməl yapışması, sərfiyyatda yüksək qənaətliyi ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, rəngi uzun müddət solmaz, ovalanıb tökülməz. Boya səthin nəfəs almasını və nə­min xaricə çıxmasını təmin edir. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa, nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır. 


Tətbiq sahəsi: Daxili məkanlarda alçı, gips, beton, suvaq və s. inşaat materiallarının üzərindən tətbiq oluna bilər.


Tətbiqiİki qat tətbiq edilməsi tövsiyyə edilir. Hər iki qat üçün 10-15 % su ilə durulaşdırılaraq havasız püskürtmə, fırça və ya diyircəkli fırça ilə tətbiq edilə bilər.

SərfiyyatTək qat üçün səthdən asılı olaraq 200-250 qr/m² sahə boyanır. 


Saxlanma müddəti: Açılmamış qablaşdırmada 50C÷350C temperaturda 3 il saxlanıla bilər.